Voor De Heiderun is een goede conditie handig en is het verstandig om stevige loopschoenen met goed profiel te gebruiken, die geschikt zijn voor lopen op ongelijke grond

Deelname is geheel op eigen risico en eigen verantwoording.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor opgelopen schade en/of eventuele blessures.

Stichting De Heiderun is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

Stichting De Heiderun heeft het recht de route, plaats of start- en/of finishtijden te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te lasten op grond van de weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders kan worden verwacht. Mocht dit het geval zijn, krijgen de deelnemers geen inschrijfgeld terug, noch vergoeding van (im)materiƫle schade.

Het evenement vindt plaats op openbaar terrein. Er wordt geacht rekening te houden met andere medegebruikers.